Formgivning

En del av verksamheten omfattar formgivning och layout, främst publikationer, informationsmaterial och utbildningsdokumentation, samt illustrationer av olika slag.

När det gäller publikationer ligger tyngdpunkten på det grafiska arbetet med omslag, layout, bildbearbetning samt framtagning av tryckoriginal. Målgruppen är framför allt utgivare i det lilla formatet, som exempelvis olika föreningar. Här hjälper vi till med allt från böcker till informationsblad. Har arbetat med böcker utgivna av bland annat Tjörns Hembygdsförening.

Behöver ni hjälp med kostymteckningar? Då kan ateljén vara er behjälplig. Har du en idé på en vapenbild, då kan ateljén hjälpa dig att ta fram och måla upp den.

Tveka inte att ta kontakt för mer information och prisexempel.

Bok