Sundsby Säteri

 

Under februari och mars 2012 har jag arbetat med att skapa 1600-talsdräkter för guideverksamheten på Sundsby Säteri. Rollfigurerna är Margaretha Hvitfeldt, gårdsfru och storgodsägare i Bohuslän, en piga och en dräng.

Sundsby ligger på Mjörn mellan Tjörn och Orust och var Margareta Hvitfeldts sätesgård under 1600-talet.

Läs mer …