Ostindiefararen Götheborg

Jag har även varit engagerad hos Svenska Ostindiska companiet, SOIC, i Göteborg, anställd som skräddare och kostymansvarig med ansvar för produktion och underhåll av tidsenliga dräkter för besättning och kringpersonal på ostindiefararen Götheborg.